CERAMIC TOWN IN JAPAN
Here is map of ceramic town in Japan.
870508.png

Tanbatachikui ware

Kyō Kiyomizu ware

Kutani ware

Echizen ware

Fujina ware

Bizen ware

Hagi ware

Arita ware

Karatsu ware

Koishiwara ware

Takatori ware

Agano ware

Hasami ware

Tobe ware

Ōtani ware

Onta ware

Mino ware

Banko ware

Shigaraki ware

Iga ware

Seto ware

Tokomame ware

1135215.png

Tsuboya ware

Aizuhongō ware

Ōborisōma ware

Mashiko ware

Kasama ware

Satsuma ware